Cân xương tính số : 20-08-2017

Cân xương tính số

Chọn ngày tháng năm sinh dương lịch
Giờ sinh :   Ngày :  Tháng :  Năm :  
Bình giải cân xương với 6 lượng 2 chỉ

Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển cha mẹ, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa mọi đường đầy đủ.

Một nhà nề nếp rạng thư hương
Đẳng cấp công hầu, cận cửa vương
Phúc đức lưu truyền nhờ tổ phụ
Thê vinh, tử quý rạng môn đường.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ này tuy thông minh, học giỏi nhưng lận đận, từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời vất vả rày đây mai đó mà chưa tạo dựng được sự nghiệp gì. Từ 45 tuổi mới có cơ hội tốt lập nên sự nghiệp, nửa đời sau được vinh hiển tột bực. Số không nhờ cậy được con.

Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.
Xem tiếp các bài:
 Tử vi trọn đời
   Tử vi theo ngày sinh
  Tử vi theo giờ sinh