Chọn tuổi xông nhà xông đất năm mới 2014

Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi cho xông đất, xông nhà năm 2014 Giáp Ngọ
Phần này sẽ lựa chọn trong khoảng +/- 40 tuổi so với tuổi chủ nhà

Tuổi chủ nhà :      Nam     Nữ