Màu sắc theo tuổi

Xem Niên Mệnh (ngũ hành năm sinh) và Mệnh (ngũ hành của tuổi)

Năm sinh âm lịch :
Nam      Nữ      Các màu phối trên tương ứng với mệnh tuổi.
Tuy nhiên vận dụng tương sinh trong ngũ hành để có thể lựa chọn thêm mầu.
Kim sinh Thủy – Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa – Hỏa sinh Thổ – Thổ sinh Kim