Cân xương tính số : 29-03-2017

Cân xương tính số

Chọn ngày tháng năm sinh dương lịch
Giờ sinh :   Ngày :  Tháng :  Năm :  
Bình giải cân xương với 5 lượng 8 chỉ

Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều có cả, danh lợi kiêm toàn.

Một đời y lộc tự phong quang
Danh lợi song toàn phúc thọ khang
Ngọc đài tử bào ơn vũ lũ
Tương lai hoạn lộ bước thênh thang.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thường là người có danh vọng, có chí lớn, một tay lập nên sự nghiệp, anh em không được hòa thuận. Đến năm 40 tuổi mới được thảnh thơi. Con cái sau nầy đỗ đạt làm nên danh phận.

Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.
Xem tiếp các bài:
 Tử vi trọn đời
   Tử vi theo ngày sinh
  Tử vi theo giờ sinh