Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Mão [乙卯]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Tân Mùi [辛未]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thuỷ - Mệnh người khác: Âm Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácTân => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Mão - Địa chi người khác: Mùi => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Càn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Kim => Bình
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 5 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi