Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Tuất [壬戌]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Bính Thìn [丙辰]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácBính => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tuất - Địa chi người khác: Thìn => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Ly => Phục Vị (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Hoả => Bình
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 4 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi