Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Kỷ Tỵ [己巳]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Giáp Tí [甲子]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Mộc - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Kỷ - Thiên can người khácGiáp => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: Tỵ - Địa chi người khác: => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 5.5 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi