Xem tuổi con với ba, mẹ

Xem tuổi con hợp với với ba, mẹ


Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Kỷ Dậu [己酉]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Tân Tỵ [辛巳]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Thổ - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương KhắcMệnh Mẹ : Âm Kim - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Kỷ - Thiên can Con : Mậu => Bình Thiên can Mẹ : Tân - Thiên can Con : Mậu => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Dậu - Địa chi Con : Tuất => BìnhĐịa chi Mẹ : Tỵ - Địa chi Con : Tuất => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Tốn - Cung Con : Ly => Cung Mẹ : Đoài - Cung Con : Ly => Ngũ Quỷ (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương Khắc
Xem tiếp các bài:
  Chọn năm sinh con
  Dự đoán sinh con trai hay con gái
  Xem tuổi vợ chồng
  Chọn màu sắc theo tuổi