Xem tuổi con với ba, mẹ

Xem tuổi con hợp với với ba, mẹ


Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Kỷ Mùi [己未]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Bính Tuất [丙戌]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung: Chấn
Niên mệnh năm sinh: Mộc
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Âm Hỏa - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương SinhMệnh Mẹ : Dương Thổ - Mệnh Con : Dương Mộc => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Kỷ - Thiên can Con : Mậu => Bình Thiên can Mẹ : Bính - Thiên can Con : Mậu => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Mùi - Địa chi Con : Tuất => Lục pháĐịa chi Mẹ : Tuất - Địa chi Con : Tuất => Bình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Chấn - Cung Con : Ly => Cung Mẹ : Chấn - Cung Con : Ly => Sinh Khí (tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương SinhNiên mệnh năm sinh Mẹ : Mộc - Niên mệnh năm sinh Con: Hoả => Tương Sinh
Xem tiếp các bài:
  Chọn năm sinh con
  Dự đoán sinh con trai hay con gái
  Xem tuổi vợ chồng
  Chọn màu sắc theo tuổi