Xem tuổi con với ba, mẹ

Xem tuổi con hợp với với ba, mẹ


Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Nhâm Tuất [壬戌]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hoả
Năm : Đinh Dậu [丁酉]
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Đinh Dậu [丁酉]
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thủy - Mệnh Con : Âm Hỏa => Tương KhắcMệnh Mẹ : Âm Thủy - Mệnh Con : Âm Hỏa => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Nhâm - Thiên can Con : Đinh => Tương hợp Thiên can Mẹ : Ất - Thiên can Con : Đinh => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Tuất - Địa chi Con : Dậu => BìnhĐịa chi Mẹ : Dậu - Địa chi Con : Dậu => Tam hình

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Ly - Cung Con : Khảm => Cung Mẹ : Khôn - Cung Con : Khảm => Tuyệt Mạng (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Hoả - Niên mệnh năm sinh Con: Thuỷ => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Thuỷ => Tương Khắc
Xem tiếp các bài:
  Chọn năm sinh con
  Dự đoán sinh con trai hay con gái
  Xem tuổi vợ chồng
  Chọn màu sắc theo tuổi