Xem tuổi con với ba, mẹ

Xem tuổi con hợp với với ba, mẹ


Chọn theo năm âm lịch
Tuổi chồng :     Tuổi vợ :
Tuổi con :    
Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
Năm : Mậu Thân [戊申]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ
Năm : Đinh Dậu [丁酉]
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim
Năm : Đinh Dậu [丁酉]
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thuỷ

Về Mệnh

Về Mệnh
Mệnh Cha : Dương Thổ - Mệnh Con : Âm Hỏa => Tương SinhMệnh Mẹ : Dương Kim - Mệnh Con : Âm Hỏa => Tương Khắc

Về Thiên Can

Về Thiên Can
Thiên can Cha : Mậu - Thiên can Con : Đinh => Bình Thiên can Mẹ : Canh - Thiên can Con : Đinh => Bình

Về Địa Chi

Về Địa Chi
Địa chi Cha : Thân - Địa chi Con : Dậu => BìnhĐịa chi Mẹ : Thìn - Địa chi Con : Dậu => Lục hợp

Về Cung

Về Cung
Cung Cha : Khôn - Cung Con : Khảm => Cung Mẹ : Càn - Cung Con : Khảm => Lục Sát (không tốt)

Về Niên mệnh năm sinh

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh Cha : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con: Thuỷ => Tương KhắcNiên mệnh năm sinh Mẹ : Kim - Niên mệnh năm sinh Con: Thuỷ => Tương Sinh
Xem tiếp các bài:
  Chọn năm sinh con
  Dự đoán sinh con trai hay con gái
  Xem tuổi vợ chồng
  Chọn màu sắc theo tuổi