Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Mậu Thân [戊申]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác: Dương Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Khảm => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Sinh tốt
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 6 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tìm hiểu cách đặt tên con theo Ngũ hành

Tìm hiểu cách đặt tên con theo Ngũ hành

Âm dương ngũ hành cấu thành nên vạn sự vạn vật, vậy nguyên lý của nó là gì?

Âm dương ngũ hành cấu thành nên vạn sự vạn vật, vậy nguyên lý của nó là gì?

Cái tên quyết định đến tài vận, số mệnh một đời người?

Cái tên quyết định đến tài vận, số mệnh một đời người?

Tử vi 12 con giáp tháng 06/2016 âm lịch

Tử vi 12 con giáp tháng 06/2016 âm lịch