Xem ngày hoàng đạo


Chọn (dương lịch) : Chọn :

Ngày dương lịchNgày âm lịchCan chiXung khắcHoàng đạo 
3/10/201521/8/2015Nhâm Tí [壬子]Mậu Ngọ [戊午]Tư MệnhChi tiết
5/10/201523/8/2015Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [庚申]Thanh LongChi tiết
6/10/201524/8/2015Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Minh ĐườngChi tiết
9/10/201527/8/2015Mậu Ngọ [戊午]Giáp Tí [甲子]Kim QuỹChi tiết
10/10/201528/8/2015Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Kim ĐườngChi tiết
12/10/201530/8/2015Tân Dậu [辛酉]Đinh Mão [丁卯]Ngọc ĐườngChi tiết
14/10/20152/9/2015Quý Hợi [癸亥]Kỷ Tỵ [己巳]Ngọc ĐườngChi tiết
17/10/20155/9/2015Bính Dần [丙寅]Nhâm Thân [壬申]Tư MệnhChi tiết
19/10/20157/9/2015Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Thanh LongChi tiết
20/10/20158/9/2015Kỷ Tỵ [己巳]Ất Hợi [乙亥]Minh ĐườngChi tiết
23/10/201511/9/2015Nhâm Thân [壬申]Mậu Dần [戊寅]Kim QuỹChi tiết
24/10/201512/9/2015Sương Giáng []Kỷ Mão [己卯]Kim ĐườngChi tiết
26/10/201514/9/2015Ất Hợi [乙亥]Tân Tỵ [辛巳]Ngọc ĐườngChi tiết
29/10/201517/9/2015Mậu Dần [戊寅]Giáp Thân [甲申]Tư MệnhChi tiết
31/10/201519/9/2015Canh Thìn [庚辰]Bính Tuất [丙戌]Thanh LongChi tiết