Xem ngày hoàng đạo


Chọn (dương lịch) : Chọn :

Ngày dương lịchNgày âm lịchCan chiXung khắcHoàng đạo 
1/3/201511/1/2015Bính Tí [丙子]Nhâm Ngọ [壬午]Thanh LongChi tiết
2/3/201512/1/2015Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Minh ĐườngChi tiết
5/3/201515/1/2015Canh Thìn [庚辰]Bính Tuất [丙戌]Kim QuỹChi tiết
6/3/201516/1/2015Kinh Trập []Đinh Hợi [丁亥]Kim ĐườngChi tiết
8/3/201518/1/2015Quý Mùi [癸未]Kỷ Sửu [己丑]Ngọc ĐườngChi tiết
11/3/201521/1/2015Bính Tuất [丙戌]Nhâm Thìn [壬辰]Tư MệnhChi tiết
13/3/201523/1/2015Mậu Tí [戊子]Giáp Ngọ [甲午]Thanh LongChi tiết
14/3/201524/1/2015Kỷ Sửu [己丑]Ất Mùi [乙未]Minh ĐườngChi tiết
17/3/201527/1/2015Nhâm Thìn [壬辰]Mậu Tuất [戊戌]Kim QuỹChi tiết
18/3/201528/1/2015Quý Tỵ [癸巳]Kỷ Hợi [己亥]Kim ĐườngChi tiết
20/3/20151/2/2015Ất Mùi [乙未]Tân Sửu [辛丑]Kim ĐườngChi tiết
22/3/20153/2/2015Đinh Dậu [丁酉]Quý Mão [癸卯]Ngọc ĐườngChi tiết
25/3/20156/2/2015Canh Tí [庚子]Bính Ngọ [丙午]Tư MệnhChi tiết
27/3/20158/2/2015Nhâm Dần [壬寅]Mậu Thân [戊申]Thanh LongChi tiết
28/3/20159/2/2015Quý Mão [癸卯]Kỷ Dậu [己酉]Minh ĐườngChi tiết
31/3/201512/2/2015Bính Ngọ [丙午]Nhâm Tí [壬子]Kim QuỹChi tiết