Người ta sống như thể mình không bao giờ chết, rồi cuối cùng chết đi như thể mình chưa từng sống

Thời Đức Phật tại thế, có một vị Quốc vương tên là Ða Vị Tả. Bỗng một ngày quốc vương phát thiện tâm muốn bố thí rất nhiều, bao nhiêu của báu chất đầy như núi, rao rằng hễ ai đến xin đều cho bốc đi một nắm...

Truyền kỳ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và gia đình hoàng tộc của mình - P1

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh thời đã là bậc thái tử tôn quý, có trong tay tất cả hạnh phúc thế gian mà người đời ngưỡng mộ. Vậy tại sao Ngài lại vứt bỏ ngôi báu, vứt bỏ giàu sang và quyền uy tột đỉnh để khắc khổ tu hành?

Thì ra còn có người từ hơn 2000 năm trước vẫn sống đến ngày nay

Một người từ hơn 2000 năm trước vẫn còn sống chốn nhân gian, bạn có tin không? Nhưng càng kỳ lạ là, cách đây không lâu, một tiến sỹ người Anh tên là Beckson đã gặp tôn giả Ca Diếp trên núi Kê Túc, hơn nữa ông còn vì thế mà đã quy y Phật giáo.

Chuyện cổ Phật gia: Vì sao người tu luyện không dùng thần thông để hóa giải ân oán?

Truyền thuyết có kể lại rằng: Trong số 10 vị đại đệ tử thần thông siêu việt của đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai nhân vật xuất sắc nhất…

Mặc cho thời thế đảo điên, quy luật của Trời xanh vẫn mãi là công bằng tuyệt đối

Một hôm, Ðức Phật cùng đệ tử A Nan vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, lúc ra về thì gặp một người đàn ông đang lùa một bầy bò vừa ăn no về, chúng nhảy nhót tung tăng vui nhộn, có những con cao hứng lại còn lao vào húc nhau nữa…  

Cả đời nhân hậu từ bi, hành thiện cứu người cuối cùng đắc đại phúc báo

Tại phía Tây Bắc huyện Hoành Châu, Quảng Tây, có một ngọn núi tên là núi Nương Nương, trên đó có một ngôi miếu thờ, tên là “Từ Cảm Miếu”. Trong miếu thờ phụng một người được nhân dân tôn làm “Nương Nương tiên nữ”.