Tâm linh - Huyền bí
Cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình

Cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình