Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Ất Mão [乙卯]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Âm Thuỷ => Bình
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Mão => Tam hình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Cấn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 2.5 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tuổi Đinh Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Đinh Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Hợi hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân