Xem hợp tuổi

Xem hợp tuổi, hợp tuổi làm ăn


Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Qúy Mùi [未]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Kim - Mệnh người khác: Âm Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácQúy => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thân - Địa chi người khác: Mùi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Cấn - Cung phi người khác: Ly => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Hoả => Tương Sinh tốt
Kết quả chung: mức độ hợp nhau được 3.5 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Xem tuổi vợ chồng
Chọn màu sắc theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
Tuổi Kỷ Mão hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Mão hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Kỷ Dậu hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Tý hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tuổi Mậu Tý hợp với tuổi nào trong làm ăn, tình yêu và hôn nhân

Tử vi tuần mới từ ngày 26/8 - 1/9/2019 của 12 con giáp

Tử vi tuần mới từ ngày 26/8 - 1/9/2019 của 12 con giáp