Niên biểu lịch sử Việt Nam

Niên biểu lịch sử Việt Nam


Tên hiệu Niên hiệu Hán Nôm Thời Gian Bắt đầu Kết thúc Triều đại
Kinh Dương Vương涇陽王1278256 TCNKỷ Hồng Bàng Thị
Lạc Long Quân貉龍君1278256 TCNKỷ Hồng Bàng Thị
Hùng Vương雄王1278256 TCNKỷ Hồng Bàng Thị
Thục Phán安陽王50 năm257208 TCNKỷ nhà Thục
Triệu Đà武帝ở ngôi 71 năm207111 TCNKỷ nhà Triệu
Văn Vương文王ở ngôi 12 năm136124 TCNKỷ nhà Triệu
Minh Vương明王ở ngôi 12 năm124112 TCNKỷ nhà Triệu
Ai Vương哀王ở ngôi 1 năm112112 TCNKỷ nhà Triệu
Thuật Dương Vươngở ngôi 1 năm111111 TCNKỷ nhà Triệu
Tây Háncộng 149 năm110 TCN39Kỷ thuộc Tây Hán
Trưng Trắc徵王ở ngôi 3 năm4042Kỷ Trưng Nữ Vương
Đông Háncộng 144 năm43186Kỷ thuộc Đông Hán
Nguồn tư liệu: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
Xem tiếp các bài:
 Xem ngày hoàng đạo
  Xem lịch vạn niên