Xem hợp tuổi vợ chồng

Xem hợp tuổi vợ chồng


Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Giáp Tí [甲子]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Bính Tuất [丙戌]
Mệnh : ốc Thượng Thổ
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Kim - Mệnh vợ: Dương Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Giáp - Thiên can vợBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: - Địa chi vợ: Tuất => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Đoài - Cung vợ: Chấn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc
Kết quả chung: hai vợ chồng bạn được 4.25 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Chọn năm sinh con
Dự đoán sinh con trai hay con gái
Chọn màu sắc theo tuổi
Gieo quẻ đoán việc
Tra cứu sim phong thuỷ
Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Xem vận mệnh người có nốt ruồi ở bàn tay

Xem vận mệnh người có nốt ruồi ở bàn tay

Xem ngày khai trương năm 2019 Kỷ Hợi

Xem ngày khai trương năm 2019 Kỷ Hợi