Xem hợp tuổi vợ chồng

Xem hợp tuổi vợ chồng


Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Giáp Tuất [甲戌]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Hỏa - Mệnh vợ: Dương Hỏa => Bình
Về Thiên can
Thiên can chồng: Giáp - Thiên can vợGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tuất - Địa chi vợ: Tuất => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Càn - Cung vợ: Ly => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Hoả => Tương Khắc
Kết quả chung: hai vợ chồng bạn được 3 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Chọn năm sinh con
Dự đoán sinh con trai hay con gái
Chọn màu sắc theo tuổi
Gieo quẻ đoán việc
Tra cứu sim phong thuỷ
Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Trong mệnh có định số: Chàng thư sinh nghèo đổi đời thành quan lớn

Trong mệnh có định số: Chàng thư sinh nghèo đổi đời thành quan lớn