Xem hợp tuổi vợ chồng

Xem hợp tuổi vợ chồng


Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh chồng:  Âm Mộc - Mệnh vợ: Âm Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Tân - Thiên can vợẤt => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dậu - Địa chi vợ: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Khảm => Phục Vị (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Thuỷ => Bình
Kết quả chung: hai vợ chồng bạn được 4.25 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Chọn năm sinh con
Dự đoán sinh con trai hay con gái
Chọn màu sắc theo tuổi
Gieo quẻ đoán việc
Tra cứu sim phong thuỷ
Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Chịu khổ chịu thiệt là phúc, hành thiện tự có Trời biết

Chịu khổ chịu thiệt là phúc, hành thiện tự có Trời biết