Tử vi giải đoán và cách lấy lá số tử vi

Tử vi giải đoán và cách lấy lá số tử vi

Số Tử - vi là một khoa- học huyền bí ai biết rõ được ? Ai hay được? Ai truyền dạy mà biết?. Xin thưa rằng : " Tiên nho lập ra Tử - vi Bốc địch, để tiên tri tiền vận, trung vận, hậu vận của mọi người." Phú, quý, bần, yểu, ngẫm trong tương lai: Quý là quan cao, chức trọng ; Phú là giàu có ; Bần là nghèo khó, đói rách ; Yểu là chết non. Lấy sự phú, quý, bần, yểu truyền cho các thầy số, thầy bói; ai có học cũng am hiểu ngay. Nhiều người không học số tử - vi, thường vẫn phải xem số, xem bói v.v… dể ngẫm tương lai, mười câu kinh nghiệm được bảy tám. Mà có thể thật !

Tải file: tuvi lap thanh phu doan.pdf

Tin bài liên quan