Người phụ nữ khiến vua Lý Thánh Tông hổ thẹn, quyết đánh tan bằng được quân Chiêm Thành

Đầu năm 1069, người Chiêm Thành lên kế hoạch bắt tay với quân Tống nhằm xâm chiếm nước ta. Trước tình hình nguy cấp, vua Lý Thánh Tông đích thân dẫn quân đi chinh phạt Chiêm Thành. Tuy cuộc chiến diễn ra vô cùng khó khăn nhưng động lực từ hậu phương đã giúp nhà vua vực dậy ý chí chiến đấu và mang chiến thắng vang dội về cho Đại Việt.

Chuyện trấn yểm những vùng đất long mạch của Vua chúa Việt

Phép phong thủy phân biệt hình thế của đất làm năm loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tùy theo thế đất và hình dáng của cuộc đất (giống con vật gì) để theo đó đặt tên, tiên đoán lành dữ cho những ai sử dụng cuộc đất ấy, như: lục long tranh châu, phượng hoàng ẩm thủy, hổ trục quần dương, hoặc quần tiên hội ẩm (được xem là những cuộc đất quý).