Tuổi Kỷ Hợi hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất ?

Tuổi Kỷ Hợi hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất ?