Trẻ bán khoán, cầu tự vào chùa liệu có ảnh hưởng đến tương lai?

Bán khoán con lên chùa là một tín ngưỡng dân gian. Đây là một hình thức gửi gắm về mặt tâm linh. Từ xưa đến nay, nhiều gia đình quan niệm, khi sinh con ra, đứa trẻ hay đau yếu, khóc lóc không phải là do bị bệnh từ thân hoặc những đứa trẻ sinh vào giờ kỵ, ngày phạm (tức ngày mùng 1, 5, 8, 15, 23, 24, 28 và ngày 30 Âm lịch). 

Đó là những ngày kỵ theo quan niệm dân gian, người dân không nên ra ngoài đường, để tránh sự quở trách của “quan đi tuần”?! Những đứa trẻ sinh vào ngày đó được xem là phạm vào ngày kỵ nên rất khó nuôi, hay ốm đau. Thế nên, nhiều gia đình mong muốn được nương nhờ vào Phật pháp, vào Thánh, vào sức mạnh của một đấng tối cao che chở cho con cái của họ. Cũng bởi thế mà tín ngưỡng bán khoán diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước.

Khi tiến hành bán khoán , bố mẹ đứa trẻ lên chùa ( hay vào đền . nếu bán của Thánh ) nhờ vị trụ trì hay người trông coi tại đó viết sớ , ghi rõ tên tuổi đứa trẻ , ngày tháng / năm sinh / giờ sinh / bán cho Đức Thánh tên là gì ….Kèm theo mâm lễ vật ( Thường là lễ mặn : Xôi gà , trầu rượu , vàng hương ), đặt lên ban thờ Đức Thánh mà đứa trẻ cần bán tới , khi cúng xong ( cháy 2/3 hương ) thì đem hóa vàng sớ .
Thời gian bán khoán từ 10-12 năm có khi tới 20 tuổi . sau đó mới làm lễ chuộc con về nuôi .
Trong thời gian làm con nuôi Đức Thánh các ngày lễ trọng đại hàng năm như : rằm tháng Giêng , rằm tháng Bảy , Tết nguyên Đán , bố mẹ đứa trẻ khi đã lớn đến Đền , Chùa , thắp hương thắp hương khấn lễ “ cha nuôi “.

Với xu hướng bán khoán, nhiều gia đình tìm đến các đền chùa để bán con mong thần thánh che chở. Theo Đại đức Thích Bản Quyền - trụ trì chùa Phúc Long (Hải Phòng) cho biết: “Có nhiều gia đình bán khoán con cả đời và không chuộc ra. Việc bán con này chỉ là hình thức nói miệng để nương nhờ oai đức của chư Tăng, Thiên thần và sự gia hộ của chư Phật cho đứa trẻ. Gửi trẻ vào cửa Phật, đặt một cái tên khác để giúp cho bé dễ nuôi chứ có phải đi tu đâu mà ảnh hưởng đến hôn nhân và công danh của bé sau này”, thầy Thích Bản Quyền chia sẻ. Tuy việc làm này hỗ trợ niềm tin nhưng cũng không nên quá lạm dụng. Có những gia đình vì quá tin vào thầy bói, khi nghe phán là cháu khắc với cha mẹ, sinh cháu ra sẽ làm ăn lụi bại hay đoản mệnh... thì tìm cách bán khoán cháu, để chùa nuôi là điều không nên.

Tin bài liên quan