Khám phá dấu hiệu 12 cung Hoàng đạo thích một ai đó

Thích ai đó là chuyện thầm kín, nhưng rồi cũng có thể lại là chuyện cả thế giới đều biết. Vậy dấu hiệu để nhận biệt 12 cung Hoàng đạo thích một người là gì?