Sinh năm 1972 Nhâm Tý hợp hướng nào?

Để xem tuổi Nhâm Tý 1972 hợp hướng nào? thì tuổi Nhâm Tý cũng cần xác định được 4 phương 8 hướng, hướng nào tốt? tốt cho việc gì? hướng nào xấu? xấu cho việc gì để tùy từng mục đích mà chọn hướng cho phù hợp!