Sinh năm 1984 Giáp Tý hợp với tuổi nào?

Người sinh năm Giáp Tý 1984, mệnh Kim (Hải trung Kim – Vàng giữa Biển). Những người sinh năm này thường có tính tự lực, tự cường, không cần nhờ cậy vào ai cả, muốn đứng trên đôi chân của chính mình. Là những người hiểu được giá trị của cuộc sống, của sự nghiệp, nên họ rất coi trọng những gì mình đã cố gắng, chịu khó học hỏi, tìm tòi.