Tuổi Thìn mua xe màu gì hợp mệnh?

Tuổi Thìn mua xe màu gì hợp mệnh?