Tuổi Ngọ mua xe màu gì hợp mệnh?

Tuổi Ngọ mua xe màu gì hợp mệnh?