Tuổi Giáp Tý hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất?

Tuổi Giáp Tý hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất?