Trong mệnh có định số: Chàng thư sinh nghèo đổi đời thành quan lớn

Trong mệnh có định số: Chàng thư sinh nghèo đổi đời thành quan lớn