Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2020 hợp tuổi Quý Mão 1963

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2020 hợp tuổi Quý Mão 1963

Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới vào mùng 1 tết. Tại thời điểm này nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến nhiều điều may mắn tốt đẹp.

Xông nhà, xông đất đầu năm là một việc vô cùng quan trọng khi bước sang năm mới 2020 Canh Tý. Nhằm giúp bạn biết được tuổi nào tốt, tuổi nào xấu để bạn lựa chọn tuổi xông nhà cho tuổi bạn trong năm mới 2020 này. Chúng tôi xin đưa ra danh sách các tuổi tốt xông nhà, xông đất năm 2020 hợp tuổi Quý mão sinh năm 1963.

1. Danh sách tuổi hợp xông nhà, xông đất năm 2020 hợp tuổi Quý Mão 1963

Người đầu tiên đến xông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn mời người đến xông nhà ở dưới đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất đến xông đất đầu năm 2020 cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963. Những người được lựa chọn là người hợp với tuổi gia chủ và năm xông nhà 2020 theo Thiên can, Địa chi, Ngũ hành,... Dưới đây là kết quả các tuổi tốt nhất để gia chủ tuổi Quý Mão 1963 mời đến xông nhà năm 2020 Canh Tý.

1.1. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2020 cho Nam tuổi Quý Mão

Tuổi chủ nhà Năm mới Canh Tý 2020
Năm : Qúy Mão [卯]
Mệnh : Kim Bạc Kim
Cung : Khảm
Năm : Canh Tý [庚子]
Ngũ hành : Bích Thượng Thổ
Niên Mệnh Năm : Kim (Nam) - Thổ (Nữ)
Cung : Nam: Cung Đoài - Nữ: Cung Cấn

 

Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp Năm 2020 Canh Tý <--> Tuổi hợp Đánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]
Kim - Đại HảI Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Qúy  =>  Bình
Mão - Hợi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]
Thổ - Đại HảI Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Qúy  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1931 [Tân Mùi]
Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Mùi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1931 [Tân Mùi]
Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Mùi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1938 [Mậu Dần]
Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Dần  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1938 [Mậu Dần]
Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Dần  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Giáp  =>  Bình
Mão - Thân  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Tý - Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Bính  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Bính  =>  Tương phá
Tý - Tuất  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Đinh  =>  Tương phá
Mão - Hợi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Đinh  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Kim - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Qúy  =>  Bình
Mão - Tỵ  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Thổ - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Qúy  =>  Bình
Tý - Tỵ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]
Kim - Sa Trung Kim   =>  Bình
Qúy - Ất  =>  Bình
Mão - Mùi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]
Thổ - Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Tý - Mùi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Kim - Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Tuất  =>  Lục hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Thổ - Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Tuất  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Kim - Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Sửu  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Thổ - Bích Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Kim - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Đinh  =>  Tương phá
Mão - Mùi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Thổ - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Đinh  =>  Bình
Tý - Mùi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Kim - Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Thân  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Thổ - Đại Dịch Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Thân  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]
Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  Bình
Qúy - Canh  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]
Thổ - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Canh  =>  Bình
Tý - Tuất  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]
Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  Bình
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Hợi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]
Thổ - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Giáp  =>  Bình
Mão - Dần  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Thổ - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Tý - Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1975 [Ất Mão]
Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Ất  =>  Bình
Mão - Mão  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1975 [Ất Mão]
Thổ - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Tý - Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Nhâm  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Nhâm  =>  Bình
Tý - Tuất  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Qúy  =>  Bình
Mão - Hợi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Qúy  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Mùi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Mùi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Dần  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Dần  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Giáp  =>  Bình
Mão - Thân  =>  Bình
Năm Canh Tý -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Tý - Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Bính  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Bính  =>  Tương phá
Tý - Tuất  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Đinh  =>  Tương phá
Mão - Hợi  =>  Tam hợp
Năm Canh Tý -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Đinh  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình
TB

 

1.2. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2020 cho Nữ tuổi Quý Mão

 

Tuổi chủ nhà Năm mới Canh Tý 2020
Năm : Qúy Mão [卯]
Mệnh : Kim Bạc Kim
Cung : Cấn
Năm : Canh Tý [庚子]
Ngũ hành : Bích Thượng Thổ
Niên Mệnh Năm : Kim (Nam) - Thổ (Nữ)
Cung : Nam: Cung Đoài - Nữ: Cung Cấn

 

Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp

Năm 2020 Canh Tý <--> Tuổi hợp

Đánh giá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]
Kim - Đại HảI Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Qúy  =>  Bình
Mão - Hợi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1923 [Qúy Hợi]
Thổ - Đại HảI Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Qúy  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1931 [Tân Mùi]
Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Mùi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1931 [Tân Mùi]
Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Mùi  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1938 [Mậu Dần]
Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Dần  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1938 [Mậu Dần]
Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Dần  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Giáp  =>  Bình
Mão - Thân  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Tý - Thân  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Bính  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1946 [Bính Tuất]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Bính  =>  Tương phá
Tý - Tuất  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Đinh  =>  Tương phá
Mão - Hợi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Đinh  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Kim - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Qúy  =>  Bình
Mão - Tỵ  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Thổ - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Qúy  =>  Bình
Tý - Tỵ  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]
Kim - Sa Trung Kim   =>  Bình
Qúy - Ất  =>  Bình
Mão - Mùi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]
Thổ - Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Tý - Mùi  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Kim - Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Tuất  =>  Lục hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Thổ - Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Tuất  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Kim - Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Sửu  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Thổ - Bích Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Sửu  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Kim - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Đinh  =>  Tương phá
Mão - Mùi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Thổ - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Đinh  =>  Bình
Tý - Mùi  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Kim - Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Thân  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Thổ - Đại Dịch Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Thân  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]
Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  Bình
Qúy - Canh  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]
Thổ - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Canh  =>  Bình
Tý - Tuất  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]
Kim - Thoa Xuyến Kim   =>  Bình
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Hợi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]
Thổ - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Giáp  =>  Bình
Mão - Dần  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Thổ - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Tý - Dần  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1975 [Ất Mão]
Kim - Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Ất  =>  Bình
Mão - Mão  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1975 [Ất Mão]
Thổ - Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Tý - Mão  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Nhâm  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Nhâm  =>  Bình
Tý - Tuất  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Qúy  =>  Bình
Mão - Hợi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Thổ - Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Qúy  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Tân  =>  Bình
Mão - Mùi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Tý - Mùi  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Mậu  =>  Tương hợp
Mão - Dần  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Tý - Dần  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Qúy - Giáp  =>  Bình
Mão - Thân  =>  Bình

Năm Canh Tý -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Thổ - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Tý - Thân  =>  Bình

TB

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Bính  =>  Bình
Mão - Tuất  =>  Lục hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Bính  =>  Tương phá
Tý - Tuất  =>  Bình

Khá

Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Qúy - Đinh  =>  Tương phá
Mão - Hợi  =>  Tam hợp

Năm Canh Tý -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Thổ - ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Canh - Đinh  =>  Bình
Tý - Hợi  =>  Bình

TB

 

Trên đây là tổng hợp xem tuổi xông nhà đầu năm mới cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, hy vọng thông tin sẽ giúp ích các bạn. Ngoài ra các bạn có thể xem chi tiết và cụ thể xông nhà xông đất cho các tuổi khác tại: Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2020.

T/H.

 

Xem tiếp các bài:
Tra cứu sim phong thuỷ
Gieo quẻ đoán việc
Con số may mắn theo 12 con giáp
Xem ngày tốt xấu theo tuổi
Những cách thay đổi vận mệnh