Giải mã hiện tượng: Nóng tai trái hay tai phải ở nam và nữ điềm báo gì? lành hay dữ?

Giải mã hiện tượng: Nóng tai trái hay tai phải ở nam và nữ điềm báo gì? lành hay dữ?