Tìm hiểu cách kê giường ngủ theo tuổi của vợ hay chồng?

Nhiều cặp vợ chồng rất băn khoăn không biết là nên kê giường ngủ theo tuổi vợ hay tuổi chồng khi xếp đặt nội thất cho phòng ngủ.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Kỷ Hợi

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Hợi nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, 2019 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Đinh Hợi

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Hợi nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, 2007 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Ất Hợi

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Hợi nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Quý Hợi

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Hợi nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Tân Hợi

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Hợi nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Mậu Tuất

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Tuất nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, 2018 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Bính Tuất

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Tuất nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, 2006 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Giáp Tuất

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Tuất nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Nhâm Tuất

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Tuất nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Canh Tuất

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Tuất nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 luôn là một điều vô cùng quan trọng.

Hướng dẫn cách kê và đặt hướng giường ngủ hợp phong thuỷ cho tuổi Kỷ Dậu

Theo quan niệm của người Phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chúng và người tuổi Dậu nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, 2029 luôn là một điều vô cùng quan trọng.