Phong thuỷ lựa chọn vị trí nhà ở

Phong thủy nhà ở xuất hiện rất sớm, nó thể hiện nhận thức của người xưa đối với môi trường cư trú. Với xã hội hiện đại phong thủy vẫn mang những ý nghĩa nhất định.