Tháng 7 âm nói về quả thị vàng và giá trị phong thủy của cây thị ít người biết

Thứ hương thơm quyến rũ đặc biệt của thị khiến nhiều người yêu thích. Nhưng ít người biết về các giá trị khác - trong đó có giá trị phong thủy liên quan tới trái thị.

Câu chuyện nhân quả: Niệm khởi nghiệp thành, mỗi niệm thiện ác đều có báo ứng

Người xưa nói: “Lòng người sinh một niệm, Trời Đất đều biết hết. Thiện ác nếu không báo, Trời Đất ắt vị tư”. Câu nói này cảnh tỉnh con người rằng nhân quả thiện ác như bóng theo hình. Thực ra thiện ác của con người không chỉ nhìn vào hành động, lời nói, mà còn ở niệm đầu, chỉ một ý niệm khởi lên thì quả báo thiện ác cũng đã hình thành rồi.

Vì sao từ xưa tới nay, người ta đều khuyên nhất định phải hành thiện tích đức?

Cổ ngữ nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý rằng đạo trời không thiên vị, đối xử với chúng sinh như nhau, nhưng hành thiện tích đức là phù hợp với thiên đạo, cho nên ông trời thường giúp đỡ người thiện lương.