Sinh năm 1960 Canh Tý hợp hướng nào?

Sinh năm 1960 Canh Tý hợp hướng nào?