Sinh năm 1961 Tân Sửu hợp hướng nào?

Sinh năm 1961 Tân Sửu hợp hướng nào?