Sinh năm 1972 mệnh gì, tuổi gì và hợp màu gì?

Sinh năm 1972 mệnh gì, tuổi gì và hợp màu gì?