Sinh năm 1979 Kỷ Mùi hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 1979 Kỷ Mùi hợp với màu gì? mua xe màu gì?