Sinh năm 1986 Bính Dần hợp hướng nào?

Sinh năm 1986 Bính Dần hợp hướng nào?