Tìm hiểu cách đặt tên con theo Ngũ hành

Tư tưởng của con người chính là sản phẩm của xã hội. Mà tư tưởng của con người thì có quan hệ mật thiết với những nhận thức của cá nhân về tự nhiên và xã hội. Sự thịnh hành, phát triển của học thuyết âm - dương ngũ hành đã khiến cho con người ta ràng buộc vinh - nhục, phúc - họa trong cuộc đời vào quy luật ngũ hành tương sinh - tương khắc.