Tử vi năm 2016 Bính Thân tuổi Tỵ, các tuổi: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ

Một vài khó khăn có thể tìm đến với những người tuổi Tỵ trong năm Bính Thân 2016 này.