Xem hợp tuổi vợ chồng

Xem hợp tuổi vợ chồng


Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Mậu Dần [戊寅]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Kim - Mệnh vợ: Dương Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Ất - Thiên can vợMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Sửu - Địa chi vợ: Dần => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Càn - Cung vợ: Tốn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Mộc => Tương Khắc
Kết quả chung: hai vợ chồng bạn được 4.25 / 10 điểm
Kết quả này dựa trên góc độ xem xét của các yếu tố (thông dụng) trên, chứ không phải là tất cả, bạn đọc lưu ý.
Xem tiếp các bài:
Chọn năm sinh con
Dự đoán sinh con trai hay con gái
Chọn màu sắc theo tuổi
Gieo quẻ đoán việc
Tra cứu sim phong thuỷ
Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp

Cặp đôi hoàn hảo trong 12 con giáp