12 cặp 'phi công - máy bay' xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo

12 cặp 'phi công - máy bay' xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo

1. NAM BẢO BÌNH - NỮ XỬ NỮ

 

12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 1
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 2
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 3
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 4

2. NAM BÒ CẠP - NỮ MA KẾT

12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 5
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 6
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 7

3. NAM SONG TỬ - NỮ NHÂN MÃ

12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 8
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 9
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 10

4. NAM CỰ GIẢI - NỮ SƯ TỬ

12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 11
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 12

5. NAM SONG NGƯ - NỮ SONG TỬ

12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 13
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 14
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 15

6. NAM BẠCH DƯƠNG - NỮ BẢO BÌNH

12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 16
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 17
12 cặp đôi phi công - máy bay xứng đáng là cực phẩm của vũ trụ hoàng đạo - 18

 

Alexandra V

Xem tiếp các bài:
Tra cứu sim phong thuỷ
Gieo quẻ đoán việc
Con số may mắn theo 12 con giáp
Xem ngày tốt xấu theo tuổi
Những cách thay đổi vận mệnh