Tại sao chỉ nhìn tinh tú trên trời mà biết được hoạ phúc, thịnh suy của nhân gian?

Tại sao chỉ nhìn tinh tú trên trời mà biết được hoạ phúc, thịnh suy của nhân gian?