Cơ bản về Phong Thuỷ

Cơ bản về Phong Thuỷ

Trong cuộc sống chúng ta thường nghe nói :"nhất thời, nhì vận, tam phong thủy ". Thời ở đây thời cơ, là vận may. Có người suốt đời luôn gặp vận may nhưng không biết nắm bắt, có người cả đời chỉ có 1 vận may duy nhất nhưng biết nắm bắt nên thành công, cũng có người cả đời không gặp vận may nhưng họ biết tạo ra thời cơ để thắng lợi. Vận may, thời cơ của 1 người còn tùy thuộc vào đức độ của người đó thể hiện trong cuộc sống. Nếu người ấy sống có đạo đức thì dễ dàng nhận được sự tưởng thưởng của những người xung quanh, và tất nhiên sẽ có thêm nhiều người ủng hộ.

Tải file: Co_ban_ve_Phong_Thuy.pdf

Tin bài liên quan