Tuổi Mậu Ngọ hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất?

Tuổi Mậu Ngọ hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất?