Thiên Nam địa thế khai chính địa lý quốc ngữ 天南地勢開正地里國語

Thiên Nam địa thế khai chính địa lý quốc ngữ 天南地勢開正地里國語

Sách địa lý phong thuỷ nói về mối quan hệ giữa các ngôi sao trên trời như sao Cốt Thương, sao Diệu tinh, sao Quan tinh v.v…. và các địa mạch ở dưới đất; phương pháp quan sát các địa mạch được coi là phát phúc, phát lộc, phát tài…

Một số ảnh về sách:

Tin bài liên quan