Lá số tử vi: 14 chính tinh và những điều bí ẩn

Các đặc tính của tinh diệu dưới đây bao gồm các tình chất cơ bản của tất cả 14 chính tinh. Chỉ nêu những nét chính yếu, cần cái gì, kỵ cái gì. Bên trong cũng chỉ ra một ít cách cục đặc biệt như Nhật nguyệt phản bối, Mã đầu đới tiễn v.v.. Mặc dù không nhiều lắm nhưng nếu cẩn thận hiểu được thì cũng biết được đôi chút phép tắc cơ bản của Tử vi đẩu số.

Muốn luận đoán đúng lá số tử vi

Lẽ huyền bí đã được một nhà lý học Trung hoa về đời Tống là TRẦN ĐOÀN tức HI DI LÃO TỔ nghiên cứu, rồi nhân đó phát minh môn Tử-Vi-Đẩu-Số có thể tính được số mệnh con người, tiên đoán được là thọ hay yểu, sang giàu hay nghèo hèn, hạnh phú hay khổ cực.

Tử vi giải đoán và cách lấy lá số tử vi

Số Tử - vi là một khoa- học huyền bí ai biết rõ được ? Ai hay được? Ai truyền dạy mà biết?. Xin thưa rằng : " Tiên nho lập ra Tử - vi Bốc địch, để tiên tri tiền vận, trung vận, hậu vận của mọi người." Phú, quý, bần, yểu, ngẫm trong tương lai: Quý là quan cao, chức trọng ; Phú là giàu có ; Bần là nghèo khó, đói rách ; Yểu là chết non. Lấy sự phú, quý, bần, yểu truyền cho các thầy số, thầy bói; ai có học cũng am hiểu ngay.