Câu chuyện Phật gia: Đối mặt với sinh tử, con người mới nhận ra mọi thứ trên đời này đều là hư vô

Câu chuyện Phật gia: Đối mặt với sinh tử, con người mới nhận ra mọi thứ trên đời này đều là hư vô

Sống vui vẻ, không phải là có hết thảy những thứ mình muốn, mà là “không có cũng được”

Sống vui vẻ, không phải là có hết thảy những thứ mình muốn, mà là “không có cũng được”

“Nhân sinh cảm ngộ” không cầu mà được

“Nhân sinh cảm ngộ” không cầu mà được

HT.Thích Thiền Tâm sống giữa loài rắn

HT.Thích Thiền Tâm sống giữa loài rắn