Có cải được số mệnh hay không?

Con người có số mệnh không? Có thay đổi được số mệnh không? Và chúng ta cũng biết rằng: Số mệnh của một người là do trời định nhưng phúc họa của một người lại là do bản thân tự chiêu mời. Một người có số mệnh không may mắn nhưng vẫn có thể cải biến được, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi người.