Tìm hiểu bí ẩn: Nhà sư Miến Điện chứng kiến kiếp luân hồi sinh tử

Ở Myanmar, những người nhớ được tiền kiếp của mình rất phổ biến, phổ biến đến nỗi có một thuật ngữ riêng biệt dùng để chỉ những người này, đó là: “người tái sinh”...

Chuyện về con trai vị đại học sĩ có thể nhớ được bốn kiếp luân hồi

Trần Dung Vĩnh, tự Trực Phương, là con trai của Đại học sĩ Trần Ngạn Thăng của Hoằng Văn Viện thời nhà Thanh. Trong “Kiến Văn Lục” có ghi chép việc ông từng kể với người bạn về 4 kiếp sống trước của mình, khiến người ta phải đặt câu hỏi về nhân quả luân hồi.