Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ngày xưa, khi Đức Phật chưa thành đạo, thế giới này là do Ma Vương cai quản. Khi Ngài thành đạo, Đức Phật khám phá ra con đường thoát khỏi sự cai quản của Ma Vương, nên Ma Vương dùng đủ mọi hình thức để chống phá Ngài.

Bí mật của phép thuật và cách hóa giải lời nguyền?

Địa thế và con người là những yếu tố đầu tiên để cấu thành nên một thần giữ của nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là phép thuật và phù chú. Đấy là sự thể hiện ràng buộc giữa thần và nhân, là chìa khóa để mở ra kho báu và hóa giải lời nguyền?