3 thứ giá trị tuyệt đối không nên mua trong tháng cô hồn kẻo rước vận xui về nhà

Theo tâm linh thì tháng 7 âm lịch được cho là tháng cô hồn. Trong tháng này có 3 thứ giá trị mà chúng ta không nên mua để tránh vận xui.