Chiếc túi vải theo Phật Di Lặc đi lại khắp thế gian nhắc nhở ta điều gì?

Trong thời loạn thế, truyền kỳ về hòa thượng Bố Đại ung dung phóng khoáng, vui cười phơi phới, tay cầm túi vải vân du kết thiện duyên, giáo hóa thế gian, đã để lại ngụ ý sâu xa.

Truyền kỳ về Địa Tạng Vương Bồ Tát: Địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật

Địa Tạng Bồ Tát có hồng nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Phật Di Lặc giáng thế. Ngài còn có nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng.

Địa Tạng Vương Bồ Tát nhận nhiệm vụ giáo hóa chúng sinh trước khi Phật Di Lặc đản sinh

Vạn vật đều phải trải qua quá trình “sinh, lão, bệnh, tử”; đó là quy luật cho chúng sinh trong tam giới. Vào thời kỳ không có Phật trụ thế, trước khi Phật Di Lặc đản sinh đã giao phó nhiệm vụ khai hóa chúng sinh cho Địa Tạng Bồ Tát.

Những lưu ý khi bày tượng Phật Di Lặc

Trong phong thủy, phật Di Lặc là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sung túc.

Ly kỳ phật phát hào quang ở núi Cấm

Những câu chuyện huyền thoại về Thiên Cấm Sơn qua lời Đạo sĩ Ba Lưới, người duy nhất có mặt trên núi Cấm tròn một thế kỷ kể đã giải mã được phần nào về khu du lịch tâm linh có tượng Phật Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á phát hào quang.