Sinh năm 1961 Tân Sửu hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 1961 Tân Sửu hợp với màu gì? mua xe màu gì?